Συχνές Ερωτήσεις > Ταξιδιωτική ασφάλιση

1. Υπάρχουν πολλά είδη ταξιδιωτικής ασφάλισης που διαθέτει το petas.gr κι αν ναι ποια είναι αυτά;
 

Το petas.gr σε συνεργασία με τη Mondial Assistance σας προτείνει τρεις τύπους ταξιδιωτικής ασφάλισης αναλόγως με τις ανάγκες σας:

Α. Ταξιδιωτική ασφάλεια: Ασφάλιση που καλύπτει ιατροφαρμακευτικές και νοσηλευτικές δαπάνες καθώς και καταστροφή αποσκευών κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

Β. Ταξιδιωτική ασφάλεια & ασφάλεια ακύρωσης: Ασφάλιση που καλύπτει ιατροφαρμακευτικές και νοσηλευτικές δαπάνες καθώς και καταστροφή αποσκευών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Επιπλέον καλύπτει ακυρωτικές χρεώσεις σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω ασθένειας ή θανάτου του ασφαλιζόμενου ή μέλους της οικογένειας του.

Γ. Ασφάλεια ακύρωσης: Καλύπτει ακυρωτικές χρεώσεις σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω ασθένειας ή θανάτου του ασφαλιζόμενου ή μέλους της οικογένειας του.

2. Πώς μπορώ να επιλέξω το πρόγραμμα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης της αρεσκείας μου;
 
3. Πως γίνεται η πληρωμή της ταξιδιωτικής μου ασφάλισης;
 
4. Τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία καταχωρώ στο σύστημα για τις κρατήσεις μου, καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής μου κάρτας είναι ασφαλή;
 
5. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ ώστε να προμηθευτώ ταξιδιωτική ασφάλιση;
 
6. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω σε περίπτωση αποριών όσον αφορά στους όρους του συμβολαίου;
 
7. Από ποια στιγμή τίθεται εν ισχύ το συμβόλαιο και πότε ολοκληρώνεται αυτή;
 
8. Υπάρχουν περιπτώσεις που εξαιρούνται των ασφαλιστικών καλύψεων;
 
9. Μπορώ ν’ ακυρώσω το ασφαλιστικό μου συμβόλαιο κατόπιν της αγοράς και πληρωμής αυτού;
 
10. Ποιά είναι η μέγιστη χρονική περίοδος κάλυψης ενός ταξιδιού;
 
11. Έστω ότι βρίσκομαι σε ταξίδι και μου συμβαίνει κάποιο ατύχημα. Με ποιον επικοινωνώ προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες του συμβολαίου μου;