Στόλος

 • F/B ELYROS

  Ταχύτητα: 24
  Επιβάτες: 1874
  Κλίνες: 776
  Θέσεις αεροπορικού τύπου: 323
  ΙΧ: 620
 • F/B LATO

  Μήκος: 188
  Πλάτος: 24
  Ταχύτητα: 21.5
  Επιβάτες: 1790
  Κλίνες: 855
  Θέσεις αεροπορικού τύπου: 267
  ΙΧ: 600
 • SOFOKLIS BENIZELOS

  Μήκος: 192
  Πλάτος: 27
  Ταχύτητα: 25
  Επιβάτες: 1500
  Κλίνες: 650
  ΙΧ: 703
 • SUPERFAST I

  Μήκος: 199.1
  Πλάτος: 26.6
  Ταχύτητα: 24
  Επιβάτες: 950
  Έτος κατασκευής: 2008
 • SUPERFAST XII

  Μήκος: 199.9
  Πλάτος: 25
  Ταχύτητα: 31,25
  Επιβάτες: 1639
  ΙΧ: 900
 • F/B OLYMPIC CHAMP

  Μήκος: 204
  Πλάτος: 25,8
  Ταχύτητα: 30
  Επιβάτες: 1850
  Κλίνες: 808
  Θέσεις αεροπορικού τύπου: 203
  ΙΧ: 670
 • SUPERFAST XI

  Μήκος: 199.9
  Πλάτος: 25
  Ταχύτητα: 31,25
  Επιβάτες: 1639
  ΙΧ: 900
 • F/B HELLENIC SPIRIT

  Μήκος: 204
  Πλάτος: 25.8
  Ταχύτητα: 30
  Επιβάτες: 1850
  Κλίνες: 710
  Θέσεις αεροπορικού τύπου: 325
  ΙΧ: 670
 • SUPERFAST VI

  Μήκος: 203.9
  Πλάτος: 25
  Ταχύτητα: 28.9
  Επιβάτες: 1595
  ΙΧ: 1000
  Έτος κατασκευής: 2001
 • FORZA

 • BLUE HORIZON

 • F/B KRITI II

 • F/B KRITI I

 • SUPERFAST II

Ακτοπλοϊκή Εταιρεία
Κεντρικοί Πράκτορες