Στόλος

 • SUPERJET

  Μήκος: 42
  Πλάτος: 10
  Ταχύτητα: 38
  Επιβάτες: 394
  Έτος κατασκευής: 1995
 • SEAJET2

  Μήκος: 42
  Πλάτος: 10
  Ταχύτητα: 38
  Επιβάτες: 386
  Έτος κατασκευής: 1998
 • MEGA JET

  Μήκος: 77.46
  Πλάτος: 26
  Ταχύτητα: 33
  Επιβάτες: 750
  ΙΧ: 100
  Έτος κατασκευής: 1998
 • SEAJET-2

  Μήκος: 42
  Πλάτος: 10
  Ταχύτητα: 38
  Επιβάτες: 386
  Έτος κατασκευής: 1998
 • MASTER JET

  Μήκος: 74
  Πλάτος: 26
  Ταχύτητα: 37
  Επιβάτες: 700
  ΙΧ: 75
  Έτος κατασκευής: 1991
 • TERA JET

  Μήκος: 145
  Πλάτος: 22
  Ταχύτητα: 45
  Επιβάτες: 2100
  ΙΧ: 600
  Έτος κατασκευής: 1999
 • CHAMPION JET1

  Μήκος: 87
  Πλάτος: 26
  Ταχύτητα: 40
  Επιβάτες: 1000
  ΙΧ: 200
  Έτος κατασκευής: 1997
 • CHAMPION JET2

  Μήκος: 87
  Πλάτος: 26
  Ταχύτητα: 40
  Επιβάτες: 1000
  ΙΧ: 200
  Έτος κατασκευής: 1997
 • CHAMPION JET2

  Μήκος: 87
  Πλάτος: 26
  Ταχύτητα: 40
  Επιβάτες: 1000
  ΙΧ: 200
  Έτος κατασκευής: 1997
 • SUPER-JET

  Μήκος: 42
  Πλάτος: 10
  Ταχύτητα: 38
  Επιβάτες: 394
  Έτος κατασκευής: 1995
 • PAROS JET

  Μήκος: 103
  Πλάτος: 14.5
  Ταχύτητα: 37
  Επιβάτες: 850
  ΙΧ: 150
  Έτος κατασκευής: 1996
Ακτοπλοϊκή Εταιρεία
Κεντρικοί Πράκτορες