Στόλος

 • OLYMPIA PALACE

  Μήκος: 214
  Ταχύτητα: 31.5
  Επιβάτες: 1912
  ΙΧ: 821
 • IKARUS PALACE

  Μήκος: 200
  Ταχύτητα: 27
  Επιβάτες: 1528
  ΙΧ: 819
 • EUROPA PALACE

  Μήκος: 214
  Ταχύτητα: 31.5
  Επιβάτες: 1922
  ΙΧ: 821
 • KNOSSOS PALACE

  Μήκος: 214
  Ταχύτητα: 31.6
  Επιβάτες: 2500
  ΙΧ: 700
 • FESTOS PALACE

  Μήκος: 214
  Ταχύτητα: 31.6
  Επιβάτες: 2500
  ΙΧ: 700
 • CRUISE EUROPA

  Μήκος: 225
  Ταχύτητα: 27.5
  Επιβάτες: 2850
  ΙΧ: 963
 • CRUISE OLYMPIA

  Μήκος: 225
  Ταχύτητα: 27.5
  Επιβάτες: 2850
  ΙΧ: 963
 • EUROPALINK

 • FESTOS PALACE

 • KNOSSOS PALACE

Ακτοπλοϊκή Εταιρεία
Κεντρικοί Πράκτορες